Πολιτική απορρήτου

H εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης διαχειρίζεται αποκλειστικά τον ιστότοπο
enaevents.gr και την υποσελίδα της tickets.enaevents.gr.

Γνωρίζουμε ότι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα
της εποχής μας και επιθυμούμε να απολαμβάνετε την αλληλεπίδραση σας με την εταιρεία
μας γνωρίζοντας ότι αναγνωρίζουμε την αξία των Προσωπικών σας Δεδομένων και
φροντίζουμε να τα προστατεύουμε με κάθε τρόπο.

Η παρούσα σελίδα έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τις πολιτικές που
ακολουθούμε όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και τις επιλογές που έχετε σχετικά με αυτά τα δεδομένα.
Σας προτρέπουμε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει
αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της και να βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη τον
ιστότοπο της. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μαςenateam.gr συμφωνείτε με την συλλογή
και χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλογή & Χρήση Πληροφοριών

Συγκεντρώνουμε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς
προκειμένου να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η #enaevents από τα Υποκείμενα Δεδομένων
είτε κατά τη διάρκεια της εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου,
επικοινωνίας τους με την #enaevents και εγγραφής τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα,
είτε μέσω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της #enaevents (συμμετοχή σε
συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών που
παρέχει η #enaevents) είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ.
συμβάσεις με εργαζόμενους της #enaevents) είναι οι ακόλουθες: Προσωπικά Στοιχεία
(π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail) Οικονομικά Δεδομένα (π.χ. ΑΦΜ, Στοιχεία
Πιστωτικής Κάρτας) Δεδομένα Εργασίας (π.χ. Απασχόληση, Θέση / Τίτλος Εργασίας,
Τόπος Εργασίας).

Δεδομένα Χρήσης / Ιστορικό Κίνησης

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με την πρόσβαση στον ιστότοπο
μας, τη χρήση του και την περιήγηση σας σε αυτόν («Δεδομένα Χρήσης»). Αυτά τα
δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP του υπολογιστή
σας, τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε (Chrome,
Firefox κτλ)., τις σελίδες του ιστοτόπου μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την
ημερομηνία της επίσκεψης σας, το χρόνο που παραμείνατε στις σελίδες αυτές καθώς και
άλλα παρόμοια διαγνωστικά δεδομένα.

Δεδομένα Tracking & Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες tracking για να
παρακολουθήσουμε την δραστηριότητα σας στον ιστότοπο μας και να κρατήσουμε
συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου με μικρό όγκο πληροφορίας που μπορεί να περιέχουν
ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο φυλλομετρητή σας
από τον ιστότοπο όταν τον επισκέπτεστε και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι άλλες
τεχνολογίες tracking είναι ετικέτες και scripts που συλλέγουν και παρακολουθούν
πληροφορίες που μας είναι χρήσιμες για τη βελτίωση και την ανάλυση των λειτουργιών
του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να προγραμματίσετε το φυλλομετρητή σας να μη δέχεται κανένα cookie ή να
αποφασίσετε πότε θα σταλούν cookies και πότε όχι. Ωστόσο, αν αποφασίσετε να μην
αποδεχτείτε την αποστολή cookies, είναι πιθανό να μη μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε
ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου μας.

Χρήση των δεδομένων

 • Η ena χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:
 • Για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστοτόπου μας
 • Για την παροχή υποστήριξης προς εσάς
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου μας
 • Για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων
 • Για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής σας σε διαδραστικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας όταν επιλέγετε να το κάνετε
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της #enaevents
 • Συμμόρφωση με υποχρεώσεις της εταιρίας, που πηγάζουν από το νόμο
 • Συγκατάθεση, που παρέχουν τα υποκείμενα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Είναι πιθανό να αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα να διαχειριστούν εκ
μέρους μας τον ιστότοπο μας ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης του
ιστοτόπου μας («Πάροχοι Υπηρεσιών»).
Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους
έχουμε αναθέσει και είναι υποχρεωμένοι να μην δημοσιεύσουν ή χρησιμοποιήσουν τα
στοιχεία αυτά για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ανάλυση Στοιχείων

Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την
παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας.

Google Analytics

Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων της Google
που παρακολουθεί και καταγράφει την κίνηση σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η Google
χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα δεδομένα για να καταγράψει τη χρήση του ιστοτόπου μας
από τους επισκέπτες. Τα δεδομένα αυτά γίνονται ορατά στις διάφορες υπηρεσίες της
Google και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των διαφημίσεων του δικού
της διαφημιστικού δικτύου.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες
που δεν τις διαχειριζόμαστε εμείς. Αν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο θα μεταφερθείτε
στον ιστότοπο κάποιου τρίτου. Σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε την Πολιτική
απορρήτου όλων των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Η εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις
πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές ιστοτόπων τρίτων.

Απόρρητο Ανηλίκων

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών («Ανήλικοι»).
Δεν συγκεντρώνουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω
της ηλικίας των 18 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας
έδωσαν Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Αν μας
γνωστοποιήσετε ότι συλλέξαμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς επιβεβαίωση της
συγκατάθεσης των γονέων, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου
να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές από τον Server μας.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου

Μπορεί να αναθεωρούμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά διαστήματα. Θα σας
ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ανεβάζοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου στην
παρούσα σελίδα.
Σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε περιοδικά σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου για
πιθανές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι εφαρμόσιμες
με τη δημοσίευση τους σε αυτή τη σελίδα.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η #enaevents λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την
προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, καθώς και
τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων
Δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας
δεδομένων. Η #enaevents χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την
ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων
Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς
και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που
απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία
εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και
τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές
επιβλέπουσες αρχές: Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους
Δεδομένων, Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε
περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν, Διαγραφής των Προσωπικών
τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας
υπηρεσίας, Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων,
Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, Φορητότητας των
Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα
των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο,
ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα
Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την #enaevents: Μέσω της σχετικής φόρμας
επικοινωνίας ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@enaevents.gr (mailto:info@enaevents.gr).
Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή
τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό
αποτέλεσμα) με έναν εκ των ως άνω δύο (2) αναφερόμενων τρόπων.
Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων διατηρούν (α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης
καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών
τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail
επικοινωνίας contact@dpa.gr (mailto:contact@dpa.gr) και (β) το δικαίωμα δικαστικής
προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους
Δεδομένα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις γι αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Με email στο: info@enaevents.gr
 • Με μια επίσκεψη στη σελίδα Επικοινωνία στον ιστότοπο μας.