Εκδήλωση: “Ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον”

Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (iBO/EKETA), διοργανώνει με την υποστήριξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκδήλωση: “Ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον”.