Κατηγορίες Events Γεωργία Ακριβείας

Βιώστε την εμπειρία της #enaevents από κοντά! Ας γνωριστούμε!

9 Δεκ 17:00
Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (iBO/EKETA)
Ψηφιακή Γεωργία στην Πράξη: Ποιότητα, Κόστος, Περιβάλλον Elisso Hotel, Ξάνθη

Η εκδήλωση με τίτλο “Ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον” διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής […]

6 Σεπ 18:00
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης
Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ – Γεωργία Ακριβείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Στόχος της εκδήλωσης “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ – Γεωργία ακριβείας”, που διοργανώνεται από την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, μέσω της νέας της υπηρεσίας #enaevents, σε συνεργασία με την εταιρεία farmB […]