Κατηγορίες Tags agrothraki

Καινοτόμες Τεχνολογίες & Σύγχρονες Απαιτήσεις στην Αγορά Ζωοτροφών
Καινοτόμες Τεχνολογίες & Σύγχρονες Απαιτήσεις στην Αγορά Ζωοτροφών
Σκοπός της εκδήλωσης είναι αφενός η ενημέρωση του κοινού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στο χώρο της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και της […]