Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέας Αρωγός του eMT cluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μεγάλη χαρά υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη, τις εταιρείες Μέλη του cluster.

Στόχος της συνάντησης των 15 εταιριών προηγμένων λύσεων τεχνολογίας που συνθέτουν το eMT cluster, ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα αναλάβει ο σχηματισμός, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια της ΑΜΘ.

Πρώτη Συνάντηση Μελών eMT cluster8

Οι 15 επιχειρήσεις -μέλη του eMT cluster, μαζί με τους υπεργολάβους τους, αναμένεται να διαμορφώσουν ένα προηγμένο Κέντρο Τεχνολογίας (technology hub) που απευθύνεται πρωταρχικά στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της Περιφέρειας, στις οποίες θα εξασφαλίζει:

  • Πληρότητα τεχνολογικών λύσεων. Το eMT cluster θα καλύπτει κάθε σύγχρονη ανάγκη που απαιτείται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμπορικές, Μεταποιητικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του τομέα Τουρισμού και Επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και συλλογικούς φορείς όπως Επιμελητήρια και Συνεταιρισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.
  • Ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών. Οι προηγμένες τεχνολογίες θα συνδυάζονται με τις απαραίτητες μελέτες, συμβουλευτική των επιχειρήσεων, εκπαίδευση και διαχείριση προγραμμάτων, ώστε η επιχείρηση να έχει σε ένα σημείο το σύνολο των εργασιών που απαιτείται για τον τεχνολογικό της μετασχηματισμό και την ενίσχυση της καινοτομίας της που θα συμβάλλει στα επιχειρησιακά της σχέδια.
  • Εγγύτητα. Το eMT cluster θα λειτουργεί στο περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την γρήγορη ανταπόκριση στις αναμενόμενα διευρυμένες ανάγκες τους. Στο eMT cluster υπάρχει άλλωστε η κατάλληλη ομάδα υποστήριξης, στην οποία οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί μπορούν να απευθύνονται για την υποστήριξη των αναγκών τους και την αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών.

Πρώτη Συνάντηση Μελών eMT cluster3

Με τη δια ζώσης αλλά και απομακρυσμένη συμμετοχή των εκπροσώπων των εταιριών-Μελών του cluster: Alpha Plan Consultants, Geosense, Explicit AI, ATC, OTS, MyIP net-Works, Seems, Genet, Vertitech, Act4energy, ΦΜ Επιχειρείν, Ten06, EFB, Cogninn και Lioncode.