Η εκδήλωση με τίτλο “Ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον” διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (iBO/EKETA), με την υποστήριξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Europe Direct, καθώς και των εταιρειών ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Farm B.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση στο κοινό, ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογικής έρευνας και καθημερινής πρακτικής στην αγροτική παραγωγή, όπως επιβάλλει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι θεματολογίες της ημερίδας αφορούν:

  • Τη Γεωργία 4.0.
  • Την Εφαρμοσμένη Γεωργία Ακριβείας.
  • Την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση.
  • Τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες.
  • Την Έρευνα και τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές και
  • Την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ευφυούς Γεωργίας