Εβρίτικα Κελλάρια: AgroWasteCompost – Τελικά Αποτελέσματα Έργου

14 Φεβρουαρίου 2023
Εβρίτικα Κελλάρια: AgroWasteCompost – Τελικά Αποτελέσματα Έργου
Η εταιρεία Εβρίτικα Κελλάρια ΑΕ σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο: “Αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων στην παραγωγή οργανικών εδαφοβελτιωτικών μέσω κομποστοποίησης – AgroWasteCompost (Τελικά αποτελέσματα έργου)”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων , στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης μέσω της υπηρεσίας #enaevents, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές, συνεδριακές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης “Αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων στην παραγωγή οργανικών εδαφοβελτιωτικών μέσω κομποστοποίησης- AgroWasteCompost (Τελικά αποτελέσματα έργου)”.

11.00-11.15 |  Προσέλευση – Χαιρετισμοί

11.15 -11.30 | “ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.” – Η μέχρι σήμερα ιστορία και η ματιά στο μέλλον, Βασίλης Χαρόβας, Διευθύνων Σύμβουλος “ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.”

11.30 -11.45 | Σύγχρονες Προκλήσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα, Δημήτρης Μπαρδακίδης, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

11.45 – 11.50 Σύντομη παρουσίαση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & γενετικής, ΔΠΘ , Ιωάννης Κουρκουτάς, Καθηγητής ΔΠΘ

11.50-12.00 | Σύντομη περιγραφή έργου “AgroWasteCompost”, Ιωάννης Κουρκουτάς, Καθηγητής ΔΠΘ

12.00-12.30 | Σύντομη Παρουσίαση  τελικών ερευνητικών αποτελεσμάτων έργου “AgroWasteCompost”, Ιωάννα Καραπάντζου, Μοριακός Βιολόγος, ΜSc, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής,   ΔΠΘ

12.30 – 13.00 | Τελικά Συμπεράσματα – Συζήτηση

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Το έργο

διάθεση και διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων αποτελεί κύριο πρόβλημα σήμερα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γεωργικά απόβλητα δεν επιτρέπεται πλέον να υπόκεινται σε διαδικασίες καύσης στον αγρό, ή να μεταφέρονται σε ανεξέλεγκτες χωματερές ή μη αδειοδοτημένους χώρους ταφής, διάθεσης ή επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς οι χώροι αυτοί ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ενέχει σημαντικός κίνδυνος διοχέτευσης τοξικών ουσιών μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο και τους ζωντανούς οργανισμούς.

Μία από τις οικονομικότερες και φιλικές προς τα περιβάλλον λύσεις για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος είναι η κομποστοποίηση. Η κομποστοποίηση είναι η βιολογική αποσύνθεση και σταθεροποίηση οργανικών υλικών είτε μέσω μικροβιακής δραστηριότητας ή μέσω μεταβολικής δραστηριότητας ειδικών οργανισμών (γαιοσκωλήκων), με τελικό αποτέλεσμα ένα σταθερό και άοσμο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό (οργανικό λίπασμα). Χαρακτηριστικό της διεργασίας είναι το μικρό λειτουργικό και επενδυτικό κόστος σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες.

Κατά συνέπεια, ο στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των γεωργικών παραπροϊόντων (φυτικής βιομάζας) οινοποιείων για παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας εδαφοβελτιωτικών (οργανικού λιπάσματος).

Στα πλαίσια του έργου θα δοκιμαστούν (α) μικροβιακή κομποστοποίηση, (β) κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες (Eisenia fetida ή Eisenia andrei), και (γ) συνδυασμός μικροβιακής κομποστοποίησης και κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες συνθήκες που θα έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως. Στις διεργασίες κομποστοποίησης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα προσδιοριστούν σημαντικοί παράμετροι των συστημάτων (η παραγωγικότητα, η θερμοκρασία, το pH, η αγωγιμότητα, η συγκέντρωση του οξυγόνου και η υγρασία), η χημική σύσταση των προϊόντων (ο λόγος C/N, και τα επίπεδα των P, Κ, Fe, Mn, Cu και Zn), η δραστικότητα ενζύμων που σχετίζονται με τη μεταβολική δραστικότητα του μικροβιακού πληθυσμού (αφυδρογονάσης) και τη δράση των γαιοσκωλήκων (αφυδρογονάσης, β-γλυκοσιδάσης, όξινης φωσφατάσης και ουρεάσης), και το μικροβιακό φορτίο (προσδιορισμός ολικής μεσόφιλης χλωρίδας, ζυμών/μυκήτων, εντεροβακτηρίων, κολοβακτηρίων, Εsherichia coli, κλωστριδίων, γαλακτικών βακτηρίων, και Salmonellas spp.), το οποίο θα επιβεβαιωθεί και με μοριακές μεθόδους (PCR-DGGE ή/και Next Generation Sequencing, NGS). Το επόμενο βήμα αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των προϊόντων κομποστοποίησης (proof-of-concept study), εξετάζοντας την εκβλάστηση σπόρων κριθαριού μετά από διαβροχή με υδατικό εκχύλισμα προϊόντος κομποστοποίησης, ενώ τα προϊόντα κομποστοποίησης θα αξιολογηθούν στην ανάπτυξη αμπελιών και θα προσδιοριστεί η ανάπτυξη των βλαστών και το ξηρό βάρος των φύλλων.

Το τελικό στάδιο του έργου αφορά την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει πρωτίστως την τεχνολογική επικύρωση της τεχνολογίας που θα αναπτυχθεί και θα καθορίζει την αγορά που θα απευθύνεται.

Με τη συνεργασία του Υπεργολάβου «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

Μοιραστείτε το άρθρο