Ολοκλήρωση εκδήλωσης “Ψηφιακή Γεωργία στην Πράξη: Ποιότητα, Κόστος, Περιβάλλον”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο “Ψηφιακή γεωργία στην πράξη: Ποιότητα, κόστος, περιβάλλον” που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολοκλήρωση εκδήλωσης “Ψηφιακή Γεωργία στην Πράξη: Ποιότητα, Κόστος, Περιβάλλον”.