Κατηγορίες Tags #DigiAgriFood

Kick-Off Meeting #DigiAgriFood
Kick-Off Meeting #DigiAgriFood
Αντικείμενο του Kick-Off Meeting #DigiAgriFood είναι η δικτύωση μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος και o σχεδιασμός, η διαχείριση και ο προγραμματισμός των δράσεων και […]