Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και η καταγραφή των προϋποθέσεων για την χάραξη έξυπνης Στρατηγικής για την Έρευνα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τόσο για  το άμεσο μέλλον όσο και για το επόμενο πλαίσιο στήριξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.