Ολοκλήρωση εκδήλωσης “Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών” – Αγροθράκη Α.Ε.

13 Ιανουαρίου 2023
Ολοκλήρωση εκδήλωσης “Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών” – Αγροθράκη Α.Ε.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών» που διοργανώθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ – Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων με την υποστήριξη της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών7

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023, στο #enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός η ενημέρωση του κοινού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και χρηματοδότησης στο χώρο της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και της αγροδιατροφής και αφετέρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στo πλαίσιo της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την #enaevents, μια υπηρεσία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που σχεδιάζει και υλοποιεί εταιρικές, εκπαιδευτικές, συνεδριακές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών8

Κατά τη διάρκεια των κεντρικών εισηγήσεων της εκδήλωσης, η ερευνήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχείου, Νάντια Λαϊνά, παρουσίασε απομακρυσμένα (μέσω σύνδεσης zoom), τόσο τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Ε.Μ.Π., όσο και το έργο που υλοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ και τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροθράκη ΑΕ, Παναγιώτης Σταυρακάρας, ο οποίος ευχαρίστησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την άψογη συνεργασία και την ομάδα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης για τη συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών5

Ο Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δημήτρης Μπαρδακίδης παρουσίασε στο κοινό τις σύγχρονες προκλήσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, κάνοντας αναφορά στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αναμένονται το προσεχές διάστημα.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών2

Το λόγο πήρε στη συνέχεια, ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Φάνης Κουτρουβέλης, ο οποίος μίλησε στους παρευρισκόμενους για τα βασικά σημεία μίας εκ των σημαντικότερων χρηματοδοτικών δράσεων του ΠΑΑ που πρόκειται να “τρέξει” σύντομα, τα Σχέδια Βελτίωσης.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών6

Τέλος, η Σύμβουλος Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Φιλιώ Καραμπίνη, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη των νέων καινοτόμων ζωοτροφών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.
Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών4

Η ομάδα της #enaevents θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέδραμαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και τέλος όλους τους εκλεκτούς ομιλητές για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις.

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών3
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών» που διοργανώθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ - Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων με την υποστήριξη της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023, στο #enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός η ενημέρωση του κοινού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και χρηματοδότησης στο χώρο της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και της αγροδιατροφής και αφετέρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στo πλαίσιo της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την #enaevents, τη νέα υπηρεσία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που σχεδιάζει και υλοποιεί εταιρικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των κεντρικών εισηγήσεων της εκδήλωσης, η ερευνήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχείου, Νάντια Λαϊνά, παρουσίασε απομακρυσμένα (μέσω σύνδεσης zoom), τόσο τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Ε.Μ.Π., όσο και το έργο που υλοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ και τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του. Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροθράκη ΑΕ, Παναγιώτης Σταυρακάρας, ο οποίος ευχαρίστησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την άψογη συνεργασία και την ομάδα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης για τη συνεχή υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Ο Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δημήτρης Μπαρδακίδης παρουσίασε στο κοινό τις σύγχρονες παροκλήσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, κάνοντας αναφορά στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αναμένονται το προσεχές διάστημα. Το λόγο πήρε στη συνέχεια, ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Φάνης Κουτρουβέλης, ο οποίος μίλησε στους παρευρισκόμενους για τα βασικά σημεία μίας εκ των σημαντικότερων χρηματοδοτικών δράσεων του ΠΑΑ που πρόκειται να "τρέξει" σύντομα, τα Σχέδια Βελτίωσης. Τέλος, η Σύμβουλος Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Φιλιώ Καραμπίνη, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη των νέων καινοτόμων ζωοτροφών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέδραμαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και τέλος όλους τους εκλεκτούς ομιλητές για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις. Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών1

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο