Ολοκλήρωση εκδήλωσης: Pavlidis Terroir

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση “Αξιοποίηση του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας “Κτήμα Παυλίδη” για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των τοπικών οίνων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολοκλήρωση εκδήλωσης: Pavlidis Terroir.