Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (iBO/EKETA), με την υποστήριξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Europe Direct, καθώς και των εταιρειών ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Farm B.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021, στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Elisso, στην Ξάνθη, με σκοπό την παρουσίαση στο κοινό, ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που στοχεύουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνολογικής έρευνας και καθημερινής πρακτικής στην αγροτική παραγωγή, όπως επιβάλλει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν αφορούν τη Γεωργία 4.0, την Εφαρμοσμένη Γεωργία Ακριβείας, την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, την Έρευνα και τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές και την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ευφυούς Γεωργίας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η #enaevents παρείχε στους διοργανωτές της υπηρεσίες της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κεντρικό event.  Πιο συγκεκριμένα:

  • δημιουργία website για την εκδήλωση (με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής του κοινού-στόχου)
  • online registration (γρήγορη online προεγγραφή των συμμετεχόντων μέσω ειδικής φόρμας)
  • on-site registration (εύκολη και γρήγορη εγγραφή συμμετεχόντων στον τόπο της εκδήλωσης την ημέρα της εκδήλωσης)
  • εκτύπωση ειδικών σημάτων (badges) για κάθε συμμετέχοντα
  • φωτογραφική κάλυψη του event 
  • μετάδοση της εκδήλωσης μέσω Livestreaming σε απομακρυσμένους συμμετέχοντες
  • ανάρτηση του φωτογραφικού υλικού και της παρουσίασης στο website της εκδήλωσης και σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω email
  • ανάρτηση της μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης στα κανάλια επικοινωνίας