Η ημερίδα αφορά δημόσια συζήτηση με τους πολίτες της Ξάνθης σχετικά με “Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020”.

Οι Διάλογοι Πολιτών αποτελούν εμβληματικές εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και διοργανώνονται με τη μορφή δημόσιων συζητήσεων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διενεργούνται διαδραστικές δημοσκοπήσεις και τίθενται τα ερωτήματα από τους πολίτες προς τον κύριο ομιλητή. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Λίγα Λόγια για την ΚΑΠ

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική συνίσταται από ένα σύνολο κανόνων και μηχανισμών που ρυθμίζουν την παραγωγή, την επεξεργασία και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισχύς της ξεκίνησε το 1962 και θεωρείται μέχρι σήμερα από τους πιο σημαντικούς τομείς εφαρμογής πολιτικής της Ε.Ε. μια και το ποσοστό επί του προϋπολογισμού της ΕΕ που της αναλογεί είναι περίπου 40%.