Σκοπός της εκδήλωσης είναι αφενός η ενημέρωση του κοινού για τις σύγχρονες προκλήσεις στην καλλιέργεια του ακτινιδίου και αφετέρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστο σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, του κλάδου Αγροδιατροφής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

molassiotis