Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού στα πλαίσια προοπτικών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δημιουργούνται από την καινοτομία, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την παραγωγική συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι θεματολογίες της εκδήλωσης αφορούν:

  • Εστιασμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση καινοτόμων εγχειρημάτων. Η περίπτωση του «Light Hub» από το Επιμελητήριο Έβρου.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη. Η συμβολή του πανεπιστημίου.
  • Η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, η αναζήτηση της ανάπτυξης μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την συνεργασία με όλη την περιφέρεια ΑΜΘ. Οι στόχοι της ena ως Φορέας Αρωγός.
  • Η δημιουργία ενός cluster. Η εμπειρία από το σημαντικότερο cluster στην Ελλάδα, το Corallia.org
  • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι Ψηφιακές Τεχνολογίες
  • Οι στόχοι καινοτομίας και τεχνολογικών αναπτύξεων, η σύνθεση του eMT cluster και η πρόσκληση νέων μελών.

Το eMT cluster συνθέτουν επιχειρήσεις πληροφορικής και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί της Ελλάδας και έχει ως αντικείμενο την ταχεία εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (fast digital on boarding) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους.