Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των παραγωγών από τους εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους μας για τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την μοριοδότηση και όλες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τα προγράμματα “Σχέδια Βελτίωσης”, “Απονιτροποίηση” και “Ομάδες Παραγωγών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΣχέδιαΒελτίωσηςΧρυσούπολη