Με αντικείμενο τη Νέα ΚΑΠ και την πρόσκληση για τα Νέα Σχέδια Βελτίωσης η θεματολογία της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

  • την επεξήγηση των βασικών σημείων της νέας ΚΑΠ και των στοιχείων διαφοροποίησης της από όσα ίσχυαν μέχρι το προηγούμενο έτος
  • την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και περιπτώσεων εφαρμογής
  • την περιγραφή των οικολογικών σχημάτων και των αλλαγών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις
  • την παρουσίαση των βασικών σημείων της πρόσκλησης των Νέων Σχεδίων Βελτίωσης
  • την περιγραφή των κριτηρίων βαθμολογίας για την ένταξη των ενδιαφερομένων στη δράση

neakapxr6

 

Σημαντικό στοιχείο της εκδήλωσης αποτελεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους παραγωγούς προς την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, αλλά και ο δημιουργικός διάλογος μεταξύ τους.