Οι δύο εκδηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας “Αγροθράκη – Σταυρακάρας ΑΕ” πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022 και στις 13 Ιανουαρίου 2023 αντίστοιχα στο #enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι εκδηλώσεις είχαν σκοπό αφενός την ενημέρωση του κοινού για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στο χώρο της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και της αγροδιατροφής και αφετέρου την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα πλαίσια της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η #enaevents παρείχε στους διοργανωτές της υπηρεσίες της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κεντρικό event.  Πιο συγκεκριμένα:

  • δημιουργία website για την εκδήλωση (με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής του κοινού-στόχου) 
  • συμμετοχή απομακρυσμένων συμμετεχόντων μέσω Zoom – υβριδική εκδήλωση
  • φωτογραφική κάλυψη του event
  • μουσική επένδυση του event 
  • check-in – λίστα συμμετεχόντων
  • φιλοξενία των εκδηλώσεων στο #enahub
  • coffee break & finger food – wine buffet
  • ανάρτηση του φωτογραφικού υλικού και της παρουσίασης στο website της εκδήλωσης

Ανάπτυξη Καινοτόμων Ζωοτροφών5