Η ενημερωτική ημερίδα έχει στόχο την παρουσίαση μεταξύ άλλων, των πολύ σημαντικών τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία “Κτήμα Παυλίδης” σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της δράσης “Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020“.

Pavlidis Terroir8

Στόχος του έργου Pavlidis_Terroir ήταν η ανάπτυξη κρασιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και η ανάδειξη των επιτυχημένων ελληνικών ποικιλιών με τοπικό “terroir” και τοπική «υπογραφή».

Pavlidis Terroir12

Kατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, δοκιμάστηκαν αυθόρμητες ζυμώσεις, μεθοδολογίες ανάλυσης αυτόχθονου Μικροβιώματος, όπως η απομόνωση του DNA όλων των φυσικών μικροβίων που βρίσκονται στον καρπό, απομονώσεις άγριων στελεχών ζυμών και Μικροοινοποιήσεις με γλεύκος Ασύρτικου.

Την εκδήλωση ακολούθησε γευστική δοκιμή του ιδιαίτερου κρασιού που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου Pavlidis_Terroir.

Pavlidis Terroir10