Οι δύο εκδηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας “Εβρίτικα Κελλάρια” διοργανώθηκαν στις 3 Ιουνίου 2022 στην Ορεστιάδα και στις 17 Φεβρουαρίου 2023 στο Επιμελητήριο Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα. 

Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία “Εβρίτικα Κελλάρια” σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στo πλαίσιo της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020″ (Έργο: “Αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων στην παραγωγή οργανικών εδαφοβελτιωτικών μέσω κομποστοποίησης – AgroWasteCompost)

Στόχος του έργου AgroWasteCompost είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των γεωργικών παραπροϊόντων οινοποιείων για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας οργανικού λιπάσματος, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελίωση της γονιμότητας των γεωργικών εδαφών. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η #enaevents παρείχε στους διοργανωτές της υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κεντρικό event.  Πιο συγκεκριμένα:

  • δημιουργία website για την εκδήλωση (με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής του κοινού-στόχου) 
  • φωτογραφική κάλυψη του event
  • check-in – λίστα συμμετεχόντων
  • light snacks buffet – coffee break 
  • υποστήριξη διαδικασίας οινογευσίας 
  • τεχνολογικός εξοπλισμός για την υποστήριξη των παρουσιάσεων
  • συντονισμός εκδήλωσης
  • ανάρτηση του φωτογραφικού υλικού και της παρουσίασης στο website της εκδήλωσης 

ΑgroWasteCompost4