Οι δύο εκδηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας “Κτήμα Παυλίδη” πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου 2022, στο οινοποιείο της “Κτήμα Παυλίδης” στα Κοκκινόγεια Δράμας και στις 8 Μαρτίου 2023 αντίστοιχα στο Νομαρχείο Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη.

Στις ενημερωτικές ημερίδες παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία “Κτήμα Παυλίδης” σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της δράσης “Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2014-2020″.

Στόχος του έργου Pavlidis_Terroir ήταν η ανάπτυξη κρασιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και η ανάδειξη των επιτυχημένων ελληνικών ποικιλιών με τοπικό “terroir” και τοπική «υπογραφή». 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η #enaevents παρείχε στους διοργανωτές της υπηρεσίες της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κεντρικό event.  Πιο συγκεκριμένα:

  • δημιουργία website για την εκδήλωση (με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής του κοινού-στόχου) 
  • φωτογραφική κάλυψη του event
  • check-in – λίστα συμμετεχόντων
  • light snacks buffet – coffee break – finger food buffet
  • υποστήριξη διαδικασίας οινογευσίας 
  • τεχνολογικός εξοπλισμός για την υποστήριξη των παρουσιάσεων
  • συντονισμός εκδήλωσης
  • ανάρτηση του φωτογραφικού υλικού και της παρουσίασης στο website της εκδήλωσης 

Pavlidis Terroir8