Κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι, η παρουσίαση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της ιδιαιτέρως σημαντικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για λογαριασμό και σε συνεργασία με την εταιρεία “Κτήμα Παυλίδης” στο πλαίσιο της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξηςστον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διαθέσιμα και αναμενόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη παρόμοιων και άλλων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Την εκδήλωση ακολουθεί γευστική δοκιμή και αξιολόγηση των δειγμάτων κρασιού που παράχθηκαν στο εργαστήριο ως αποτέλεσμα της μέχρι τώρα έρευνας στο πλαίσιο της δράσης.